Študentské pôžičky

Študentské pôžičky

Študenti sú špeciálnou skupinou klientov z pohľadu banky. Nemajú síce žiadny príjem, ale existuje rozumný predpoklad, že v budúcnosti, po skončení školy, ho budú mať. Tiež sa dá predpokladať, že ich príjem bude nadpriemerný, keďže vysokoškolsky vzdelaní ľudia spravidla zarábajú nadpriemerne a majú stabilnejšie zamestnanie ako ľudia bez vysokej školy. Táto kombinácie je pre banky veľmi zaujímavá, a preto o priazeň študentov bojujú na mnohých frontoch.

Jednou z oblastí, v ktorej tento konkurenčný boj prebieha, je poskytovanie pôžičiek. Každá slovenská banka má pôžičkový produkt určený študentom. Jeho podmienky sú v zásade veľmi podobné. Vyžaduje sa ručiteľ alebo spoludlžník a jeho výška je limitovaná približne do 10 tisíc Eur. Drobné rozdiely medzi týmito bankami majú význam pravdepodobne iba pre externých študentov, študentov študujúcich v zahraničí a študentov prvých ročníkov vysokých škôl. Tieto skupiny študentov môžu byť posudzované rozdielne v každej banke.

Mimoriadne výhodné študentské pôžičky poskytuje Študentský pôžičkový fond. Tento fond bol zriadený štátom za účelom podpory štúdia u sociálne slabších študentov. V tomto fakte je aj jeho obmedzenie. Pôžička je poskytovaná najmä sociálne slabých mladým ľuďom. Šancu však majú aj študenti s vynikajúcimi študijnými výsledkami či zdravotne postihnutí.

Ďalšie pôžičky pre študentov:

Skúsenosti a názory:
Názor na “Študentské pôžičky

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.
Pridajte komentár do diskusie a podelte sa o svoje skúsenosti.