Štátny príspevok na bývanie pre mladých

Štátny príspevok na bývanie pre mladých

Sociálna politika štátu má mnoho podôb. Podpora bývania je jednou z nich. Štát sa snaží podporovať znevýhodnené skupiny obyvateľstva a skupiny, ktoré sú podľa neho zraniteľné. Príkladom takejto podpory je aj štátny príspevok na bývanie pre mladých.

Štát vytvoril program podpory bývania mladých a zvolil cestu spolupráce so súkromným sektorom, v tomto prípade s bankami. Vláda Slovenskej republiky vytvorila dohodu s bankami o podpore hypotekárnych úverov pre mladých ľudí. Banky a vláda si medzi sebe delia dotácie pre mladých ľudí. Štát prispieva dvoma percentuálnymi bodmi a banky jedným percentom. Dokopy tak môže žiadateľ o hypotekárny úver ušetriť vcelku zaujímavé finančné prostriedky.

Tento spoločný príspevok štátu a bánk je platný po dobu päť rokov. Dlžník je oprávnený odložiť splácanie istiny úveru o päť rokov.

Žiadatelia o hypotekárny úver so štátnym príspevkom pre mladých sú limitovaní vekom a príjmom. Podmienkou je, aby žiadateľ nebol starší ako 35 rokov a jeho príjem neboj vyšší ako 1, 3 násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve, čo je momentálne 985 €. Maximálna výška čerpaných prostriedkov je 49.790,88 €. Minimálna je 3500 €. Doba splácania sa pohybuje v intervale 4 – 30 rokov.

Ďalšie pôžičky pre študentov:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.
Pridajte komentár do diskusie a podelte sa o svoje skúsenosti.