Pôžička pre mladomanželov

Pôžička pre mladomanželov

Zakladať si rodinu nie je jednoduché nikde na svete. Dvojnásobne to však platí o Slovensku. Z hľadiska celej populácie so strednodobého a dlhodobého hľadiska je takáto situácia neudržateľná. Štát si je tejto situácie vedomý a snaží proti nej aktívne zasahovať. Ochrana a podpora rodiny je súčasťou rodinnej politiky štátu, ktorá je časťou širšej sociálnej politiky.

V súčasnosti štát podporuje mladé rodiny aj formou dotácie spotrebných úverov. Konkrétne ide o program nazývaný „pôžička pre mladomanželov“. Tu dosiahol štát dohodu s bankami o podpore tohto typu úveru. Štát prispieva troma percentami k zníženiu úročenia spotrebného úveru. Banka prispieva 1, 5 %. Celkovo je tak možné získať zvýhodnenie až 4, 5 %.  Toto je rozhodne dostatočná motivácia pre mladé páry. Výška štátneho príspevku je každoročne aktualizovaná v štátnom rozpočte.

Podmienkou pre získanie takého úveru je dĺžka manželstva kratšia ako dva roky. Limit je stanovený aj na vek manželov. Žiaden z dvojice nesmie prekračovať vek 35 rokov. Obmedzenie sa vzťahuje aj na spoločný príjem mladomanželov. Tento príjem nesmie prekročiť 2, 6 násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve.

Maximálne môžu manželia získať  9.958,18 Eur s týmto zvýhodnením. Doba splácanie je najviac 10 rokov.

Ďalšie pôžičky pre študentov:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.
Pridajte komentár do diskusie a podelte sa o svoje skúsenosti.