Podmienky pre získanie študentskej pôžičky

Podmienky pre získanie študentskej pôžičky

Študenti pokúšajúci sa nájsť najvýhodnejšiu študentskú pôžičku zostávajú často zmätení. Bankový trh s týmto produktom nie je veľmi vyvinutý. Väčšina bánk má v ponuke študentskú pôžičku, avšak podmienky jej pridelenia a úročenie sa často veľmi líšia. Ak chce študent naozaj získať najvýhodnejší úver, musí venovať určitý čas na aspoň základnú orientáciu v spleti bankových produktov určených študentom.

Podmienky pre získanie študentskej pôžičky úzko súvisia s celkovou cenou úveru. Platí tu všeobecné úverové pravidlo. Čím väčšie riziko nesplatenia úveru, tým si musí banka účtovať väčší úrok. Teda, čím viac dokáže študent banke, že bude schopný úver splácať, tým menej ho bude ten úver stáť.

Niektoré banky obmedzujú žiadateľov o študentskú pôžičku vekom. Väčšinou je horná veková hranica 26 – 28 rokov. Existujú však aj produkty, ktoré na vek neprihliadajú.

Väčšina bánk pri študenstkých pôžičkách vyžaduje ručiteľa alebo spoludlžníka. Vek tejto osoby je často limitovaný. Táto hranica sa pohybuje od 35 až do 55 rokov.

Ďaleko prísnejšie podmienky na pridelenie študentskej pôžičky má študentský pôžičkový fond. Tento fond je nástrojom sociálne politiky vlády SR. Podmienkami tohto fondu sú buď vynikajúce študijné výsledky alebo zlá sociálna situácia rodiny žiadateľa.

Ďalšie pôžičky pre študentov:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.
Pridajte komentár do diskusie a podelte sa o svoje skúsenosti.