Najvýhodnejšie hypotéky

Najvýhodnejšie hypotéky

Nie je jednoduché povedať, ktorý hypotekárny úver na trhu je momentálne najvýhodnejší. Rôzni ľudia môžu považovať za výhodné rôzne vlastnosti úveru. Medzi základné faktory, ktoré ľudia sledujú, patrí doba splatnosti. Maximálna doba splatnosti hypotekárneho úveru je väčšinou 30 rokov. ČSOB však ponúka úver, ktorý je možné splácať až 40 rokov.

Ďalším faktorom, ktorý je dôležitý,  sa považuje percento ceny nehnuteľnosti, ktoré banka dokáže financovať. Dnes je už bežné, že banky dokážu financovať plných 100 percent ceny nehnuteľnosti.

Pre mnohých ľudí je dôležitá aj možnosť predčasne splatiť hypotekárny úver bez toho, aby im banka za to účtovala poplatok.

Najdôležitejším faktorom hypotéky je určite jej cena. Tá je vyjadrená najmä v jej úrokovej miere. Rôzne banky ponúkajú rôzne úroky. Pozorným sledovaním ich ponúk je možné ušetriť desatiny percenta.

Výrazne sa však dá ušetriť využitím vládneho príspevku pre mladých. Po prvých päť rokov je žiadateľovi znížený úrok až o celé 3 percentá. Žiadateľ má právo aj na odklad splácania istiny po dobu päť rokov.

Takáto štátna podpora však nie je určená pre každého. Žiadateľ musí byť mladší ako 35 rokov a jeho príjem nesmie byť vyšší ako 1,3 násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve.

Ďalšie pôžičky pre študentov:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.
Pridajte komentár do diskusie a podelte sa o svoje skúsenosti.